International Business Friends

Your Business is under our care

Get Adobe Flash player

pomoc prawna dla polaków zagranicą

Udzielamy pomocy prawnej dla Polaków w 3 obszarach:

1) pomoc prawna dla Polaków przebywających zagranicą w postępowaniach sądowych i administracyjnych toczących się w Polsce:

- postępowania cywilne przed sądami w Polsce,

- postępowania karne i karne wykonawcze przed sądami w Polsce,

- postępowania egzekucyjne przed komornikami i sądami cywilnymi w Polsce (w tym e-Sądem),

- postępowania przed sądami rodzinnymi w Polsce, w tym postępowania alimentacyjne, 

- postępowania administracyjne przed urzędami skarbowymi i ZUS,

2) pomoc prawna dla Polaków przebywających zagranicą w postępowaniach sądowych i administracyjnych toczących się zagranicą,

3) pomoc prawna dla Polaków przebywających w Polsce w postępowaniach sądowych i administracyjnych toczących się zagranicą.

W postępowaniach tych współpracujemy z Fundacją Towarzystwo Przyjaciół w Toruniu przyjaciel.org.pl, która posiada 8 lat doświadczenia w prowadzeniu takich spraw oraz dwoma zaprzyjaźnionymi kancelariami adwokackimi. Nasi pracownicy mają doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej dla Polaków w Polsce i zagranicą od 2004 roku.

Pomoc obejmuje:

a) przyjęcie pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy,

b) zapoznanie się z dokumentacją sprawy,

c) konsultacje,

d) pisanie pism procesowych (w języku polskim i angielskim),

e) korespondencję listowną i e-mailową z urzędami poskimi i zagranicznymi (w języku polskim i angielskim),

f) rozmowy telefoniczne z z urzędami polskimi i zagranicznymi w UK oraz na terenie krajów UE i EOG (w języku polskim i angielskim),

g) mediacje,

h) uczestnictwo w rozprawach sądowych na terenie Polski.         

Świadczymy pomoc prawną dla Polaków w UK oraz na terenie krajów Unii Europejskiej i EOG (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) w języku polskim i angielskim, w razie potrzeby tłumaczymy dokumenty i korepondencję w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim oraz językach skandynawskich. 


Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami

 Kontakt 

        


All rights reserwed. Powered by International Business Friends LTD uk.24.info.